Välkommen till Faselko!

Teknisk konsultverksamhet inom el- och telesystem samt transportsystem.

Faselko AB bedriver teknisk konsultverksamhet inom el- och telesystem samt transportsystem.

Tack vare många års samlad erfarenhet som teknikkonsulter, är vi en pålitlig partner genom hela processen. Från tidigt planeringsskede, genom byggnation och hela vägen till kontroll och besiktning.

Tack vare många års samlad erfarenhet som teknikkonsulter, är vi en pålitlig partner genom hela processen. Från tidigt planeringsskede, genom byggnation och hela vägen till kontroll och besiktning.

För oss är det viktigt att skapa goda relationer, såväl med våra kunder som inom vårt team. Med bred kompetens, en genomarbetad produkt och stor flexibilitet kan vi bistå i att driva hela arbetet framåt.

Våra beställare består främst av fastighetsbolag, byggnads- och el-entreprenörer samt kommunala verksamheter.

För oss är det viktigt att skapa goda relationer, såväl med våra kunder som inom vårt team. Med bred kompetens, en genomarbetad produkt och stor flexibilitet kan vi bistå i att driva hela arbetet framåt.

Våra beställare består främst av fastighetsbolag, byggnads- och el-entreprenörer samt kommunala verksamheter.

Faselko

Faselko grundades 2020 och är i en accelererande tillväxtfas med kontor i Landskrona, Höör och Helsingborg.

Vårt namn, Faselko, är en förkortning av Fastighets el konsult. Helt enkelt allt det som vi är duktiga på!

Faselko hjälper er med såväl helheten som delar i kedjan, välkommen att kontakta oss!

Faselko hjälper er med såväl helheten som delar i kedjan, välkommen att kontakta oss!