Tjänster

En flexibel partner i processen

Vi hjälper er med såväl helheten som delar i kedjan, allt efter era behov. Förenklat delar vi upp våra tjänster i fyra projektskeden; utredning, projektering, kontroll och besiktning. De projekt vi åtar oss omfattar om-, till- och nybyggnad.

Faselko

Våra tjänster

Utredning och förstudier

I ett tidigt skede hjälper vi till att planera elen. Det kan handla om exempelvis armaturer, telesystem, brandlarm, inbrottslarm, placering av eluttag och elcentraler. Vi utför även utredande förstudier på hyresgästanpassning och kan erbjuda tidig kostnadsberäkning. Vi tillhandahåller kompletta systemlösningar samt energibesparande utredningar.

Projektering

Inför byggnadsprocessen skapar vi handlingar i form av ritningar och tekniska beskrivningar för entreprenader. Vi arbetar med 3D-projektering för att skapa tydlig och effektiv kommunikation. I projektering kan även samordning med alla inblandade parter ingå. Såsom med el, vvs och bygg.

Kontroll

Under pågående projekt agerar vi kontrollant för att säkerställa att planerna följs. Vi utför såväl teknisk som ekonomisk kontroll av el- och telesystem.

Besiktning

När byggnationen är färdigställd erbjuder vi besiktning för att kontrollera att kontraktshandlingar har uppnåtts.